Wat doen we?

Being understood,

is being loved!


Dr. Bernard W. Bail

Psychologische begeleiding

Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren.


Speltherapie met de jongste kinderen.


Individuele gesprekstherapie met jongeren

aangevuld met creatieve – en actiegerichte technieken.


Ouder-kind therapie.

Individuele therapie voor (wens)mama's en (wens)papa's.


Studiebegeleiding voor jongeren bij een professioneel geschoolde leerkracht.


Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding

Soms heb je als ouder vragen zoals;

Doe ik het wel goed? Staan wij als ouders wel op één lijn?

Hoe moeten we omgaan met moeilijk gedrag? Hoe geven we ons kind een moeilijke boodschap zoals een overlijden, een scheiding, een verhuis,…


Je kan dan als ouder een vraag tot opvoedingsondersteuning stellen.
Vaak loopt ouderbegeleiding parallel aan de begeleiding van je kind om jullie als ouders het begeleidingsproces te laten begrijpen en mee te ondersteunen.

De geboorte van een ouder

Bij een kinderwens onstaat, bij ieder van ons, een beeld over de zwangerschap, de verwachte baby, het kind dat jullie gezin zal vervoegen en hoe jullie het ouderschap zien en willen beleven.

Na de geboorte heeft een natuurlijk aanpassingsproces plaats waarbij alle imaginaire beelden aan de werkelijkheid getoetst worden. Dit kan gepaard gaan met verscheidene vragen ("is dit het nu?"), heftige gevoelens van schuld, angst, verdriet, ... en gedachten waarvoor je misschien schaamt of niet durft uit te spreken ("Waarom huilt de baby nu weer? Ik ben zo moe, ik wil gewoon slapen!").

Hoewel dit een natuurlijk proces is, kan het soms heel heftig zijn waardoor een luisterend oor en extra ondersteuning helpend kunnen zijn. 


Zwangerschap en bevalling behouden psychische veranderingen zowel bij mama's als papa's. Hierdoor kunnen psychische moeilijkheden of vragen uit het verleden opnieuw naar boven komen en kan de huidige psychische draagkracht overschreden worden door interne en externe factoren.


Wat als de bevalling zwaar was, zelfs traumatiserend? 

Als je voelt dat je je niet lijkt te hechten aan je kindje? 

Als de baby blues niet zomaar verdwijnen en je je depressief voelt? 


Wat als het krijgen van kinderen als koppel niet zo vanzelfsprekend blijkt? Je geconfronteerd wordt met een fertiliteitstraject?

Als je als wensouders, je lang verlangde kinderwens niet in vervulling ziet gaan? 

Wat als je zwangerschap complicaties kent en/of je geconfronteerd wordt met een prenatale diagnose (na bv NIPT)? 

Als je afscheid moet nemen van je kindje? 

Dit alles betekent een rouw, een rouw omwille van het verlies van het beeld over je kindje, jij als (wens)ouder, jij als persoon en jullie als gezin. 


In de praktijk bieden we een ruimte waar jij al je vragen en gevoelens kan exploreren als nieuwe ouder, als wensouder.

We nodigen je zelfs uit tijdens je periode van moederschapsrust en daarna, om je baby mee naar de praktijk te nemen. 

Thuisbegeleiding voor prematuur geboren baby's en hun ouders

Een vroeggeboorte wordt gezien als een traumatische periode of een crisis, zowel voor de baby als de ouders en hun context. 

Tijdens het verblijf van je baby op neonatolgie of NICU worden jullie en je baby omringt door medische hoog-professionelen en een hoogtechnologisch kader. Hoewel de alarmen en de apparatuur aanvankelijk een serieuze impact hadden op jullie, je misschien elk alarmpje met angst aanhoorde, werden jullie dit naar verloop van tijd gewoon, wisten jullie wat dit betekende voor jullie kindje. 

Eens thuis valt die hoogtechnologische omgeving weg en is jouw vertrouwd personeel op neonatologie niet binnen een minuut aan je zijde. Dit kan zorgen voor ongerustheid, angst, je kindje vaak checken, het ervaren van een dubbelheid waar je enerzijds zo graag je kindje wil tonen aan de buitenwereld maar anderzijds ben je bang voor wat bezoekers kunnen betekenen voor de gezondheid van je kindje. Dit zijn allemaal normale gevoelens na een vroeggeboorte. 

Eens thuis geven ouders van couveuse kindjes vaak aan dat zij in een zwart gat vallen, zich plots overvallen voelen door de zwaarte van de voorbije weken, zelfs maanden. Ze ervaren sterke schuldgevoelens, angst, onzekerheid over de gevolgen en de ontwikkeling van hun te vroeg geboren kindje, ze hebben het gevoel zo veel gemist te hebben, ervaren gevoelens van verlies (geen "normale" zwangerschap of gewone bevalling, etc.), kunnen ze post-traumatische herbelevingen hebben (bv. het horen van de alarmen,etc.), enzovoort. 

Dit alles verdient aandacht, zorg en erkenning, ook als je thuis bent. 


Vanuit mijn expertise op neonatologie in het ZNA Middelheim, bied ik thuisbegeleiding aan om samen deze zeer intense periode een plaatsje te geven. Hierbij wil ik ondersteuning bieden aan ouders van een couveuse kindje, de prille relatie tussen ouders en hun baby na een vroeggeboorte bevorderen en "the village" rond de ouders en het kindje ondersteunen.